(Cambre, 1984)

Estudou Belas Artes na universidade de Vigo e especializouse en fotografía cinematográfica pola ESCAC.  Ao longo da súa carreira traballa en diversos proxectos dirixindo a fotografía de curtametraxes como ECO ,2015, de Xacio Baño ou MATRIA, 2017, de Álvaro Gago, proxecto gañador de Sundance entre outros festivais. En 2009 incorpórase ao proxecto en torno ao Retrato Filmado do Festival Play-Doc, que se extende ao longo de 5 anos de constante aprendizaxe no mundo do documental. En 2015 realiza a fotografía do documental Islas, unha coproducción cubano-polaca, da realizadora Adriana F. Castellanos. En 2016 remata a rodaxe do filme de ficción DHOGS de Andrés Goteira, polo que sería galardonada en 2018 co Mestre Mateo á mellor dirección de fotografía. Recentemente acada o seu segundo Mestre Mateo pola primeira longametraxe de Xacio Baño. 

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Vigo y se especializo en fotografía cinematográfica por la ESCAC. A lo largo de su carrera trabaja en diversos proyectos dirigiendo la fotografía de cortometrajes como ECO, 2015, de Xacio Baño, o Matria, 2017, de Álvaro Gago, proyecto ganador de Sundance entre otros festivales. En 2009 se incorpora al proyecto entorno al Retrato Filmado del Festival Play-Doc, que se extiende a lo largo de 5 años de constante aprendizaje en el mundo del documental. En 2015 realiza la fotografía del documental Islas, una coproducción cubano-polaca, de la realizadora Adriana F. Castellanos. En 2016 acaba el rodaje del largometraje de ficción Dhogs de Andrés Goteira, por el que sería galardonada en 2018 con el Mestre Mateo a la mejor dirección de fotografía. Recientemente gana su segundo Mestre Mateo por el primer largometraje de Xacio Baño.

Fotografía de Ariadna Silva Fernández